Cet. Okt 21st, 2021

Amatiermākslas kolektīvi

Kursīšu amatierteātris „Kodols”

režisors – Mārtiņš Lagzdons
Kontakti: tālr. 26133145, e-pasts: martins_lagzdons@inbox.lv

Teātris Kursīšos spēlēts jau daudzus gadus, bijuši dažādi sastāvi un režisori. Pašreizējie teātra kolektīva dalībnieki (ar nelielām izmaiņām) regulāri darbojas jau kops 1999.gada. Kursīšu amatierteātris piedalās gandrīz visos Kursīšu pagasta pasākumos. Teātrim ir vairāki draugu kolektīvi citos pagastos – Gaiķos, Lutriņos, Ezerē u.c.
Teātris piedalās gan pagastā notiekošajos pasākumos, gan citu kultūras darbinieku organizētos pasākumos.
Teātris iestudē gan lugas, gan režisores Sanitas Vītolas rakstītus humoristiskus un nopietnus skečus, gan sagatavo muzikālus priekšnesumus.

Režisori:
Sanita Vītola (no 1999. līdz 2018.)
Mārtiņš Lagzdons (no 2019.)


Kursīšu pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Allegro”

vadītāja Elvīra Luce
Kontakti: tālr. 26209210, e-pasts: eluce@inbox.lv

Ansambļa darbība atjaunota 2010.gada rudenī, kad darbu sāk jauna ansambļa vadītāja un radās jaunas dziedāt gribētājas. Ansamblis piedalās dažādos pagastā notiekošajos pasākumos, gan dodas koncertēt ārpus pagasta robežām.
Kursīšos ansamblis ar pārtraukumi ir darbojies daudzus gadus. Ansamblis ar nosaukumu „Vēja roze” tika nodibināts 2006. gadā. Tā vadītāja Eva Felsa. Sākotnēji ansamblī muzicēja arī stiprā dzimuma pārstāvji, taču 2007. gadā dzied tikai jaunietes. Repertuārs sastāvēja no vieglās un populārās mūzikas fonogrammu pavadījumā, gan no ārzemju autoru darbiem, latviešu tautas apdarēm un orģināldziesmām a capella vai klavieru pavadījumā. Ansamblis regulāri piedalījās Saldus rajona ansambļu sadziedāšanās saietos un skatēs. 2008.g. 9.februārī, Saldus rajona vokālo ansambļu skatē, ieguva 1. pakāpes, bet novada skatē 3. pakāpes diplomu. 2009. gada vasarā uz laiku pārtrauca savu darbību, jo vadītāja pārcēlās uz dzīvi ārzemēs.

Ansambļa vadītāji:
Eva Felsa (no 2006. līdz 2009.) (ansamblis “Vēja roze”)
Elvīra Luce (no 2010.)


Bērnu deju un teātra pulciņš “Notiņas”

vadītāji – Ilzīte Griķe, Mārtiņš Lagzdons
Kontakti: tālr. 28328320, e-pasts: ilzite.grike@saldus.lv

Bērnu vokālā grupa Notiņas dibināta 2014.gadā. Tajā darbojas bērni un jaunieši, ir lielo un mazo bērnu grupa. Vokālās grupas pirmā vadītāja un izveidotāja bija Inga Judko. Grupa uzstājusies Kursīšu pagasta pasākumos.
2018.gada nogalē pulciņš pārtop par bērnu teātra un deju pulciņu “Notiņas”, kura vadību pārņem kultūras darba organizatore Ilzīte Griķe un Mārtiņš Lagzdons. Darbība notiek miksējot dejas, teātri, rotaļas, spēles un dziesmas. 

Vadītāji:
Inga Judko (no 2014. līdz 2015.)
Gita Rumba (no 2015. līdz 2018.)
Ilzīte Griķe, Mārtiņš Lagzdons (no 2018.)