Pie. Sep 24th, 2021
Biedrība “Amatierteātris Kodols” izstrādāja projekta pieteikumu, kurš guvis atbalstu 350,00 euro apmērā no Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda. Projekts uzsākts 2020.gada oktobrī, bet saistībā... Lasīt vairāk
Saldus novada pašvaldība Kursīšu pagastā uzsāk īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus novada Kursīšu pagastā” (projekta Nr.9.3.2.0/20/A/075). Projekta... Lasīt vairāk
Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļa sadarbībā ar Kursīšu pagasta bibliotēku-informācijas centru īstenoja projektu “Mācies no kaimiņiem”, kuru atbalstīja Saldus novada Nevalstisko organizāciju atbalsta fonds... Lasīt vairāk