Pie. Okt 30th, 2020

Sākumskola

Pampāļu sākumskolas programmu realizācijas vieta Kursīšos
Kursīšu skola
Kursīšu pagasts
Saldus novads
LV-3890
tālr. 63846687
e-pasts: