Cet. Okt 21st, 2021

Mednieku klubs “Palmu priede”

Adrese: “Palmu priede”, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890

E-pasts: palmupriede@inbox.lv

Valdes priekšsēdētājs – Artūrs Ābele, 28397299

Biedrība reģistrēta 1997.gada 21.augustā, pārreģistrēta 2006.gada 15.februārī! Biedrības biedri ir fiziskas personas, kas ieinteresētas nodarboties ar medniecību, aktīvu atpūtu dabā.

Aktīvo biedru skaits: 32

Biedrība ir izvirzījusi šādus darbības mērķus:

  1. Kontrolēt medījamo dzīvnieku populācijas blīvumu
  2. Iespēju robežās samazināt medījamo dzīvnieku radītos bojājumus lauksaimniecības kultūrās un mežsaimniecībā.
  3. Normatīvo aktu kārtībā veikt medījamo dzīvnieku apmedīšanu, kontrolēt to skaitu.
  4. Piesaistīt jaunus biedrus, kam interesē medniecība.
  5. Izglītot sabiedrību par medniecību.
  6. Saglabāt medību tradīcijas, ievērot medību un mednieka ētiku kā arī veicināt labu priekšstatu par medniecību sabiedrībā.