Ses. Jūl 24th, 2021

Pakalpojumi

BEZMAKSAS PAKALPOJUMI
– Bibliotēkas apmeklēšana – bezmaksas bibliotēkas apmeklēšana, pierakstīšanās un pakalpojumu izmantošana
– Abonētās datu bāzes – bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā – Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
(datubāze  Letonika – pieejama arī attālināti no mājām, jautāt bibliotēkā)
– Interneta resursi – „Gaismas tīkla” ietvaros bibliotēkā pieejami pilntekstu un informācijas resursi – LNB datu bāze www.periodika.lv, Filmu portāls www.filmas.
– Datori un internets – 6 datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
– Elektroniskais katalogs – informācija par bibliotēkas krājumā esošajiem dokumentiem (izdevumu attālināta rezervēšana, pagarināšana, sava konta izveide – jautāt bibliotēkā)
– Novadpētniecības tematiskās mapes – bibliotēkas veidotās novadpētniecības  tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, cilvēkiem, uzņēmējdarbību, lauksaimniecību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām
– Grāmatas – daiļliteratūra sirdij, praktiskas grāmatas izglītībai un vaļaspriekiem
– Laikraksti un žurnāli – bibliotēkā pieejams plašs periodisko izdevumu klāsts par dažādām tēmām
– CD un DVD – tematiski elektroniskie resursi par dažādām tēmām, klausām grāmatas, filmas
– Mediju zona – ar TV, datoru un interneta pieslēgumu, DVD atskaņotājs
– Uzziņas un konsultācijas – konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā
– Tūrisma informācija – dažādi tūrisma bukleti un informācija
– Mākslas un izglītojošas izstādes – dažādas mākslas darbu, fotogrāfiju un tematiskas izstādes
– Pasākumi – dažādi tematiski, izglītojoši un kulturas pasākumi
– Literatūras izstādes – dažādas tematiskas literatūras izstādes
– Pasākumu cikli / programmas – „Portrets tuvplānā” – tikšanās ar literātiem, „Ceļojumu piezīmes” un „Stāsti par…”
– Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāts
– Lasītāju kluba darbība

MAKSAS PAKALPOJUMI
– Kopiju izgatavošana – kopiju izgatavošana no bibliotēkas un lietotāju materiāliem
– Informācijas izdrukāšana no datora un interneta (melnbalta un krāsaina) – informācijas printēšana no interneta un lietotāju veidotiem dokumentiem
– SBA pakalpojumi (pasta izdevumi) – iespieddarbu saņemšana/nosūtīšana no/uz citām bibliotēkā
– Skenēšana – dokumentu, bilžu, rakstu skenēšana

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS