Pie. Okt 22nd, 2021

Informācija

Sporta darba organizatore
Marta Circene
tālr. 22453981
e-pasts:marta.circene28@inbox.lv

Pagastā darbojas trenažieru zāle. Sportot gribētāji var izmantos skolas sporta zāli un sporta laukumu, kā arī sporta laukumu pagasta centā dažādām aktivitātēm un sporta veidiem.
Kursīšu pagasta sportisti aktīvi piedalās ikgadējās starppagastu sporta sacensībā „DIENVIDI”.
Tradicionāli tiek organizēti gan vasaras, gan ziemas Sporta svētki.

Sporta darba organizatori Kursīšu pagastā:
Marta Circene (no 2021.gada)
Kaspars Circenis (2010-2021)
Ainars Lapa (līdz 2010.gadam)