Otr. Mar 2nd, 2021

Pagasta pārvalde

Līdz 2021. gada 7.februārim Saldus novada pašvaldība un pagastu pārvaldes apmeklētājus NEPIEŅEM klātienē.
Dokumentus un iesniegumus lūgums sūtīt elektroniski vai ievietot pasta kastēs.
Ar pārvaldes darbiniekiem aicinām sazināties elektroniski vai pa tālruni.

KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDE
Reģ. Nr. 90000069332
Kalna iela 2, Kursīšu pagasts
Saldus novads
LV-3890
tālr. 63846745
e-pasts: kursisi@saldus.lv
Tīmekļa vietne: www.kursisi.lv


Saimniecības daļas vadītājs
Žanis Bergmanis
tālr. 29464170
e-pasts: zanis.bergmanis@saldus.lv
Remontstrādnieks
Aldis Slūtiņš