Pie. Okt 22nd, 2021

Kursīšu Dienas centrs

Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”

EAFVP pārtikas preču, higiēnas un saimniecības preču komplektu izdales punkts Kalna ielā 7, Kursīšu pagastā, Saldus novadā

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 0900 līdz plkst. 1300
Otrdienās no plkst. 0900 līdz plkst. 1300

Tiesības saņemt EAFVP pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

  • atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  • nonākušas krīzes situācijā;
  • atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos, lūgums sazināties pa mobilo tālruņa numuru: 25628652 (Dina)