Cet. Okt 22nd, 2020

Kultūras foto

2020.gads

Amatierteātris “Kodols” pasākumā “Nāc uz manām trepēm spēlēties” Kalnos (30.09.2020.) (foto – Kalnu bibliotēka)

Kursīšu amatierteātrīs “Kodols” ar M.Čaklā dzejas lasījumu Saldus pilsētas bibliotēkā (17.09.2020.)(foto – Anita Berga)

Senioru ekskursija Talsu pusē (01.08.2020.) (foto – Ilzīte Griķe)

Pašdarbnieki brauc iedvesmoties uz Cēsīm (25.07.2020.)(foto – M.Lagzdons)

“Senioru vasaras Balle” Kursīšos (17.07.2020.)(foto – Ilzīte Griķe)

Līgo svētku ieskaņas pasākums Kursīšos (22.06.2020.)(foto – Guntis Lazda)

Lutriņu amatierteātra “Atvars” izrāde “Trīs, bet ne māsas” (21.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)

Druvas amatierteātris Kursīšos – “Pa purna tiesu” (07.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)

Bērnu pulciņa “Notiņas” svētku pasākums (1.02.2020.) (foto – Signe Labānova)