Sve. Jūl 25th, 2021

Kultūras foto

2021.gads

Līgo svētki Kursīšu pagalmos (23.06.2021) (foto – M.Lagzdons, Anita Slūtiņa, Emīls Griķis)

Līgo svētku noskaņas Kursīšos (23.06.2021)(foto – M.Lagzdons)

Lieldienu noskaņas Kursīšos (01.04.2021)(foto – M.Lagzdons)

2020.gads

Kursīši Ziemassvētku noskaņās (12.2020.) (foto – Baiba Krūmiņa, Zina Circene, Jānis Buks, Mārtiņš Lagzdons)

Kursīši izgaismojas 18.novembrī (18.11.2020.)
Svecīšu vakars Kursīšu kapsētās (14.11.2020.) (Foto -M.Lagzdons)

Kursīšnieki talko Blīdenes mācītājmuižā (24.10.2020.)

Amatierteātris “Kodols” pasākumā “Nāc uz manām trepēm spēlēties” Kalnos (30.09.2020.) (foto – Kalnu bibliotēka)

Kursīšu amatierteātrīs “Kodols” ar M.Čaklā dzejas lasījumu Saldus pilsētas bibliotēkā (17.09.2020.)(foto – Anita Berga)

Senioru ekskursija Talsu pusē (01.08.2020.) (foto – Ilzīte Griķe)

Pašdarbnieki brauc iedvesmoties uz Cēsīm (25.07.2020.)(foto – M.Lagzdons)

“Senioru vasaras Balle” Kursīšos (17.07.2020.)(foto – Ilzīte Griķe)

Līgo svētku ieskaņas pasākums Kursīšos (22.06.2020.)(foto – Guntis Lazda)

Lutriņu amatierteātra “Atvars” izrāde “Trīs, bet ne māsas” (21.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)

Druvas amatierteātris Kursīšos – “Pa purna tiesu” (07.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)

Bērnu pulciņa “Notiņas” svētku pasākums (1.02.2020.) (foto – Signe Labānova)