Pie. Okt 22nd, 2021

Informācija

Kultūras darba organizatore – Ilzīte Griķe
Kontaktinformācija: Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV 3890
tālr.28328320, e-pasts: ilzite.grike@saldus.lv

Pasākumu rīkošanai Kursīšu pagastā tiek izmantota Jaunā zāle, ar 12 galdiņiem un 90 sēdvietām, atpūtas vakaru un lielu pasākumu rīkošanai. Pagasta pārvaldes zāle ar skatuvi. Vasarā tiek izmantota arī pagasta brīvdabas estrāde skaistā vietā – pakalnā pie Kursīšu ūdenskrātuves.

Tradicionālie pasākumi

  • Lieldienas
  • Pašdarbnieku koncerti, tematiski pasākumi
  • Līgo svētku uzvedums un balle
  • Bērnu svētki
  • Bērnības svētki
  • Tematiskie atpūtas vakari
  • Svecīšu vakars
  • Lielās egles atklāšana
  • Ziemassvētku pasākums pensionāriem
  • Teātru izrādes

Kursīšu pagasta kultūrvide