Pie. Okt 22nd, 2021

Galerijas

Saistībā ar jaunas tīmekļa vietnes izveidi 2020.gadā, vecāku gadu fotogalerijas apskatāmas pagasta (skola, kultūra, sports u.c.) un bibliotēkas sociālajos tīklos Draugiem.lv un Facebook.com
Kursīšu pagasta pārvaldeDraugiem.lv un Facebook.com
Kursīšu bibliotēka-informācijas centrsDraugiem.lv un Facebook.com

2021.gads
Rudens tirgū Kursīšos noslēdz projektu (09.10.2021.) (foto – Maija Rjabova, Dzintars Buks, Mārtiņš Lagzdons)
Meistarklases ar režisoru Juri Joneli projekta ietvaros (20.09.210.2021.)(foto – M.Lagzdons)
Īstenots projekts “Pucējies, rotājies jubileju gaidīdama”
Pasākums “Gāju ceļu dziedādama” – sieviešu vokālajam ansamblim “Allegro” desmit (11.09.2021.)(foto – Dzintars Buks)
Pasākums „Koko un Riko darbi un nedarbi” tikšanās ar grāmatu autori Eviju Gulbi (06.09.2021) (foto – M.Lagzdons)
Projektā top estrādes teritorijas labiekārtojuma pilnveide (07.09.2021)(foto – M.Lagzdons, Alvids Pupšis)
Zinību dienas svētku noskaņa Kursīšos (01.09.2021) (foto – M.Lagzdons)
Zinību diena Kursīšu bērnudārzā (01.09.2021)
Saldus novada bibliotekāru pieredzes brauciens uz Mažeiķiem (30.08.2021)(foto – M.Lagzdons)
Nīgrandniecs Ildas Taubes bruņurupuču kolekcijas izstāde Kursīšu bibliotēkā (07.-08.2021.) (foto – M.Lagzdons)
Senioru pasākums “Atkalredzēšanās prieks Kursīšos” (27.07.2021.)(foto – M.Lagzdons)
Līgo svētki Kursīšu pagalmos (23.06.2021) (foto – M.Lagzdons, Anita Slūtiņa, Emīls Griķis)
Līgo svētku noskaņas Kursīšos (23.06.2021)(foto – M.Lagzdons)
Lieldienu noskaņas Kursīšos (01.04.2021)(foto – M.Lagzdons)

2020.gads
DECEMBRIS
Kursīši Ziemassvētku noskaņās (12.2020.) (foto – Baiba Krūmiņa, Zina Circene, Jānis Buks, Mārtiņš Lagzdons)
NOVEMBRIS
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde “Bezgalīga atgriešanās” (19.10.-30.11.2020.)(foto – M.Lagzdons)
Kursīši izgaismojas 18.novembrī (18.11.2020.)
Svecīšu vakars Kursīšu kapsētās (14.11.2020.) (Foto -M.Lagzdons)
OKTOBRIS
Kursīšnieki talko Blīdenes mācītājmuižā (24.10.2020.)
Pasākums “Ucipuci stāsti bērniem”, tikšanās ar grāmatu autori Zani Zustu un pūcīti Ucipuci (14.10.2020.)(foto – Dace Susekle, M.Lagzdons)
Foto izstāde “Saldus novads 2019” (14.09.-14.10.2020.)(foto – M.Lagzdons)
Pasākums “Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām” – tikšanās ar radio balsi, rakstnieku Dzintaru Tilaku un dziesminieku, komponistu Āri Ziemeli (1.10.2020.)(foto – M.Lagzdons, Ieva Kalvāne)
SEPTEMBRIS
Amatierteātris “Kodols” pasākumā “Nāc uz manām trepēm spēlēties” Kalnos (30.09.2020.) (foto – Kalnu bibliotēka)
Pasākums “Lietu izmeklēšana”, tikšanās ar rakstnieci Rolandu Bulu (24.09.2020.) (foto – M.Lagzdons)
Kursīšu amatierteātrīs “Kodols” ar M.Čaklā dzejas lasījumu Saldus pilsētas bibliotēkā (17.09.2020.)(foto – Anita Berga)
Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 7.posma 1.kārta (15.09.2020.) (foto – M.Lagzdons)
Grāmatu andele” kopā ar tirgotāju “Virja LK (15.09.2020.)(foto – M.Lagzdons)
Rēzeknes bibliotekāru vizīte Kursīšu bibliotēkā (03.09.2020.)(foto – Rēzeknes Centrālā bibliotēka)
Saldus pilsētas bibliotēkas veidota novadpētniecības izstāde “Kur sākas lidojums” (07.08.-07.09.2020.) (foto – M.Lagzdons)
AUGUSTS
Pužļu likšanas čempionāts – 4 (17.08.-31.08.2020.)(foto – M.Lagzdons)
Pasākums “Literatūres ceļojumi”, tikšanās ar raidījuma “Literatūre” veidotājiem Martu Selecku un Gustavu Terzenu (13.08.2020.)(foto – M.Lagzdons)
Kursīšu pagasta sporta svētki 2020 (08.08.2020.)(foto – M.Lagzdons)
Senioru ekskursija Talsu pusē (01.08.2020.) (foto – Ilzīte Griķe)
JŪLIJS
Pašdarbnieki brauc iedvesmoties uz Cēsīm (25.07.2020.)(foto – M.Lagzdons)
Foto izstāde “Vieta, kur pukst Ezeres sirds. Pelēks” (01.07.-31.07.2020.)(foto – M.Lagzdons)
Projekts “Zaļais zaļo vienmēr” – talka (18.07.2020.) (foto – M.Lagzdons)
“Senioru vasaras Balle” Kursīšos (17.07.2020.)(foto – Ilzīte Griķe)
JŪNIJS
Līgo svētku ieskaņas pasākums Kursīšos (22.06.2020.)(foto – Guntis Lazda)
Krustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 6.posma noslēgums (18.06.2020.) (foto – M.Lagzdons)
MAIJS
Kursīši no putna lidojuma (30.05.2020.) (foto – Vladimirs Trunčenkovs)
Izlaidums Kursīšu bērnudārzā (29.05.2020)
MARTS
Foto izstāde – Mēs piepildām Saldu (18.02. līdz 18.03.2020.) (foto – M.Lagzdons)
FEBRUĀRIS
Logopēdu meistardarbnīca (26.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)
Stāsti par… transports (21.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)
Lutriņu amatierteātra “Atvars” izrāde “Trīs, bet ne māsas” (21.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)
Pasākums „Svešais draugs”, tikšanās ar grāmatu autori Janu Veinbergu (15.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)
Izstāde “1991.gada barikādes” (9.01.-9.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)
Druvas amatierteātris Kursīšos – “Pa purna tiesu” (07.02.2020.) (foto – M.Lagzdons)
Bērnudārznieki iepazīst bibliotēku (7.02.2020.) (foto – Vita Ābolkalna)
JANVĀRIS
Bērnu pulciņa “Notiņas” svētku pasākums (1.02.2020.) (foto – Signe Labānova)
Pasākums „Trillera un izdzīvošanas anatomija”, tikšanās ar grāmatu autoriem Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi (14.01.2020) (foto – M.Lagzdons)
Krustrvārdu mīklu risināšanas čempionāta 6.posma 5.kārta (9.01.2020.) (foto – M.Lagzdons)
Fotografēšanās un stikla pūtēji Kursīšu bērnudārzā (9.01. un 22.01.2020.)