Pie. Okt 22nd, 2021

Projekti

Saldus novada pašvaldība Kursīšu pagastā uzsāk īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saldus novada Kursīšu pagastā” (projekta Nr.9.3.2.0/20/A/075). Projekta... Lasīt vairāk
Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļa sadarbībā ar Kursīšu pagasta bibliotēku-informācijas centru īstenoja projektu “Mācies no kaimiņiem”, kuru atbalstīja Saldus novada Nevalstisko organizāciju atbalsta fonds... Lasīt vairāk
Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” izstrādājusi projektu “Kursīšu estrādes teritorijas labiekārtojuma pilnveide”, kurš guvis atbalstu Saldus novada PROJEKTU FONDA konkursā. Projekta kopējais finansējums 3105,65 euro,... Lasīt vairāk