Tre. Dec 8th, 2021

Biedrības

Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” īstenojusi projektu “Kursīšu estrādes teritorijas labiekārtojuma pilnveide”, kura laikā, piesaistot brīvprātīgos un sadarbības partnerus, labiekārtota Kursīšu estrādes teritorija un noorganizēts... Lasīt vairāk
Biedrība “Amatierteātris Kodols” izstrādāja projekta pieteikumu, kurš guvis atbalstu 350,00 euro apmērā no Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda. Projekts uzsākts 2020.gada oktobrī, bet saistībā... Lasīt vairāk
Biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata”” izstrādājusi projektu “Kursīšu estrādes teritorijas labiekārtojuma pilnveide”, kurš guvis atbalstu Saldus novada PROJEKTU FONDA konkursā. Projekta kopējais finansējums 3105,65 euro,... Lasīt vairāk