Tre. Mar 3rd, 2021

Latvijas Sarkanais krusts Kursīšu nodaļa

Par pārtikas paku izdali
Kursīšu pagastā ar 2015.gada 5.maiju tiek uzsākta Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) pārtikas paku izdale. Pārtikas pakas izsniedz Kursīšu pagasta pārvaldes ēkā Dace Meļķerte.
Pakas var saņemt:
Otrdiena: 9.00 – 16.00
Līdz obligāti jāņem un jāuzrāda oriģinālā izziņa, ko izdevis Sociālais dienests, kas apliecina, ka ģimenei (personai) ir trūcīgs ģimenes (personas) statuss!
Fonda atbalsta komplektus var saņemt tikai ģimene vai persona, kurai pašvaldības Sociālais dienests izdevis:
1) izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
2) izziņu (lēmumu), kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.
Fonda ietvaros atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas ģimenes (personas).
Higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt ar 2015. gada jūniju. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015.gada vasarā.
Sīkāku informāciju var saņemt pie Daces Meļķertes.