Cet. Okt 21st, 2021

Kursīšu attīstības biedrība “KABata”

Adrese: Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890
E-pastsbiedriba.kabata@inbox.lv
Valdes priekšsēdētājs – Mārtiņš Lagzdons, 26133145
 
Biedrība dibināta 2012.gada 16.martā. Biedrības biedri ir fiziskas un juridiskas personas, kuras ir ieinteresētas Kursīšu pagasta attīstības pilnveidē.
Aktīvo biedru skaits: 7
 
Biedrība ir izvirzījusi šādus darbības mērķus:
1. Veicināt Kursīšu pagasta attīstību, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo nevienlīdzību pagastā;
2. Sadarbojoties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un citām institūcijām Saldus novadā un Latvijā, veicināt Kursīšu pagasta teritorijas līdzsvarotu attīstību un atpazīstamību;
3. Veicināt iespējami labāku, ilgtspējīgāku un racionālāku ekonomisko, dabas, kultūras un cilvēkresursu izmantošanu;
4. Nodrošināt izglītotas, informētas, kulturālas, sociāli aktīvas un atbildīgas, ilgtspējīgas, radošas un uz attīstību vērstas sabiedrības veidošanos pagastā;
5. Veidot dažādus sabiedrības vajadzībās un vēlmēs balstītus pasākumus un aktivitātes;
6. Sekmēt un dažādot izglītības, mūžizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju veidošanu pagastā;
7. Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, sekmēt tūrisma attīstību un risināt bezdarba problēmu pagastā;
8. Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos, cilvēkresursus un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
 
Aicinām visus, kuri vēlas darboties iestāties biedrībā „KABata”. Esi aktīvs nāc un pievienojies mūsu pulciņam! Sīkāka informācija pie Mārtiņa Lagzdona.