Pie. Okt 22nd, 2021

Biedrība “Amatierteātris Kodols”

Adrese: Kalna iela 14-7, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890

E-pastsmartins_lagzdons@inbox.lv

Valdes priekšsēdētājs – Mārtiņš Lagzdons, 26133145

Biedrība dibināta 2019.gada 13.novembrī. Biedrības biedri ir fiziskas un juridiskas personas, kuras darbojas Kursīšu pagasta amatierteātrī “Kodols” un kuras ir ieinteresētas amatierteātra pilnveidē un attīstībā.

Aktīvo biedru skaits: 12

Biedrība ir izvirzījusi šādus darbības mērķus:

 1. Atbalstīt un popularizēt Kursīšu pagasta amatierteātra “Kodols” mākslinieciskos projektus;
 2. Rosināt sabiedrībā interesi par teātra mākslu un tās izpratni;
 3. Piesaistīt līdzekļus Kursīšu pagasta, Saldus novada un Latvijas kultūras dzīvi un saturīgu brīvā laika veicinošu projektu realizāciju;
 4. Dažādu žanru izrāžu veidošana;
 5. Teātra veidoto kultūras un mākslas projektu atbalstīšana un veidošana;
 6. Organizēt dažādas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas skatuves mākslas jomā;
 7. Sniegt atbalstu saviem biedriem;
 8. Attīstīt un veidot dažādus interaktīvus mākslas projektus;
 9. Veidot un organizēt dažādu žanru mākslas projektus un kultūras pasākumus;
 10. Veicināt kultūras, mākslas neformālās izglītības pieejamību dažādiem sociāliem slāņiem;
 11. Veidot sadarbību starp citām nevalstiskajām organizācijām;
 12. Nodrošināt starptautisko atpazīstamību un sakaru izveidi, kas savukārt nodrošina kultūras aktivitāšu daudzveidību un pieprasījuma pieaugumu;
 13. Radīt kvalitatīvu kultūrvidi daudzpusīgas personības attīstībai Kursīšu pagastā un Saldus novadā;
 14. Atbalstīt Kursīšu pagasta, Saldus novada un Latvijas kultūrai nozīmīgu pasākumu norisi, popularizējot kultūras vērtības vietējā un starptautiskajā mērogā;
 15. Veikt amatierteātra vēstures izpēti un saglabāšanu.