Cet. Jūl 2nd, 2020

Skaitļos

Bibliotēkas lietotāji 2018.g. – 315 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 89)
Apmeklējums – 8641 (t.sk. klātienes apmeklējums: pieaugušie – 3974, bērniem un jauniešiem – 2964; virtuālais apmeklējus – 1703)
Izsniegums – 16 836 (t.sk. bērni un jaunieši 2034)
Krājums uz 01.01.2019 – 10 270

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Gads Krājuma
vienības
Lasītāju
skaits
t. sk.
bērni un
jaunieši
līdz 18
Apmeklējums t. sk.
bērni
Izsniegums t. sk. bērni
2014 11 150 273 79 15 729* 4475 16 836 2338
2015 10 038 277 76 23 793* 3504 15 999 2352
2016 10 066 294 73 14 176* 3182 16 531 2688
2017 10 146 300 78 13 518* 2941 19 318 2691
2018 10 270 315 89 8641** 2964 16 836 2034
*t.sk. virtuālais un sociālo tīklu apmeklējums
** t.sk. tikai virtuālais apmeklējums

BIBLIOTĒKAS FINANSES

Gads Bibliotēkas
budžets
t.sk.
no

pašvaldības
Izdevumi t.sk. algu fonds t.sk. komplektēšanai Pārējie izdevumi
Algu  fonds (iesk. soc. nod.) Darbinieku skaits Grāmatas (t.sk. elektroniskie resursi) Periodika
2014 21 749 21 749 10 842 2 3052 1039 6816
2015 22 613 21 981 11 439 2 3098 1048 7028
2016 23 642 22 918 12 083 2 3101 1146 7312
2017 25 839 25005 14 426 2 2907 1150 7356
2018 30 895 29 641 17 624 2 3133 1155 8263

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS

Krājumu apjoms
2016. gads 2017.gads 2018.gads
izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā
grāmatas 296 335 8895 265 287 8917 263 320 8974
seriālizdevumi 819 785 785 785 794 794 794 755 755
audiovizuālie dokumenti 11 28 274 4 16 286 15 301
attēlizdevumi 15 79 56 135 6 141
pārējie 
dokumenti
9 23 23 2 2 85 87
nošizdevumi 10 2 12 12
 Kopā 1135 1163 10066 1077 1157 10146 1057 1181 10270