Pie. Okt 30th, 2020

Atskaites

Sadaļā pieejamas Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra darba atskaites – statistikas pārskats un teksta atskaite par darbu.

2019.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2019.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2019.gada CIPARU ATSKAITE

2018.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2018.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2018.gada CIPARU ATSKAITE

2017.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2017.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2017.gada CIPARU ATSKAITE

2016.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2016.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2016.gada CIPARU ATSKAITE

2015.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2015.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2015.gada CIPARU ATSKAITE

2014.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2014.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2013.gada TEKSTA ATSKAITE

2013.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2013.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2013.gada CIPARU ATSKAITE

2012.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2012.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2012.gada CIPARU ATSKAITE

2011.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2011.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2011.gada CIPARU ATSKAITE

2010.

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2010.gada TEKSTA ATSKAITE

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra 2010.gada CIPARU ATSKAITE