Pie. Okt 22nd, 2021

Novadpētniecība

Novadpētniecības krājumā informācija un materiāli saistībā ar Kursīšu pagastu, tā iestādēm, cilvēkiem un vēsturi. Novadpētniecības krājums izvietots atsevišķā plauktā. Novadpētniecības krājumu veido:

  • Grāmatas
  • Tematiskās mapes (preses materiālu kopijas)
  • Albumi
  • Foto albumi
  • Vēsturisko fotogrāfiju puzles
  • Fotogrāfijas

MAPES un ALBUMI
PERSONAS
Indra Roberta (Tumova)
Jānis Rudzutaks
Kārlis Zāle
Krista Tumova
IESTĀDES UN ORGANIZĀCIJAS
Biedrība “KABata
Kursīšu bibliotēka
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2005-2007
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2008-2009
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2010-2011
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2012
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2014
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2013
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2015
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2016
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2017
Kursīšu bibliotēkas gadagrāmata : 2018
Kursīšu bibliotēkas vēsture
Kursīšu pamatskola
TEMATISKĀS MAPES
Daba un tūrisms Kursīšu pagastā
Drošība Kursīšu pagastā : aizsardzība un pārkāpumi
Kultūra Kursīšu pagasta
Kursīšu pagasta vēsture
Notikumi un dzīve Kursīšu pagastā
Lauksaimniecība Kursīšu pagastā
Mežsaimniecība Kursīšu pagastā
Mūsu cilvēki Kursīšu pagastā – 1
Mūsu cilvēki Kursīšu pagastā – 2
Sabiedrība Kursīšu pagastā
Sports Kursīšu pagastā
Uzņēmējdarbība Kursīšu pagastā
PRESE
Kursīšu pagasta avīze “Kursīšu pagasta ziņas” : 1997-2006
Kursīšu pagasta informatīvais izdevums “Kursīšnieks” : 2006-2015
Kursīšu pagasta informatīvais izdevums “Kursīšnieks” : 2016-
Kursīšu pamatskolas avīze “Un Viss…”
Periodika.lv raksti – Kursīši : 1.daļa
Periodika.lv raksti – Kursīši : 2.daļa
Periodika.lv raksti – Kursīši : 3.daļa
Periodika.lv raksti – Kursīši : 4.daļa
Periodika.lv raksti – Kursīši : 5.daļa
Periodika.lv raksti – Kursīši : 6.daļa
Periodika.lv raksti – Kursīši : 7.daļa
Periodika.lv raksti – Kursīši : 8.daļa
Periodika.lv raksti – Kursīši : 9.daļa
Periodika.lv raksti – Kursīši : 10.daļa
Saldus Novada vēstis : 2011-2017
Saldus Novada vēstis : 2018-
ALBUMI
Kursīšu ciema sadzīves tradīcijas
Kursīšu ciems un padomju saimniecības “Kursīši” : 1970-1975
Padomju saimniecības “Kursīši” jauno tradīciju albums : 1959-1964
Revolucionārās tradīcijas Kursīšu ciemā

NOVADPĒTNIECISKA RAKSTURA RESURSI INTERNETĀ
Kursīšu pagasts Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā “Zudusī Latvija” –ŠEIT

Projekts Zudusī Latvija ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.
Laika gaitāLlatvijas kultūrainava ir ievērojami izmainījusies. Līdz mūsdienām nav saglabājušies daudzi dabas, vēstures, mākslas un arhitektūras objekti, kā arī saimnieciskās un sabiedriskās būves. Latvijas kultūras mantojums smagi cieta abu pasaules karu laikā un padomju un vācu okupācijas gados… Vairāk lasīt
http://www.zudusilatvija.lv/cms/

Biedrības Kursīšu pagastā 20.gadsimta sākumā līdz 1940.gadam – ŠEIT
PORTĀLS BIOGRAPHIEN
Sastādīts pēc  Latvijas periodisko izdevumu sludinājumiem par miršanas gadījumiem, kopā ap 30000 personālijas, kā palīglīdzeklis ģimenes vēstures izpētei un ieskats Latvijas pagātnē; „Valdības Vēstneša” publicētiem un Latvijas Valsts vēstures arhīvā esošiem materiāliem ar Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Latgales; apgabaltiesu reģistrāciju nodaļu, Iekšlietu, Tautas labklājības, Finansu, Zemkopības ministriju ziņojumiem par biedrību statūtu reģistrāciju, to slēgšanu nosaukumu izmaiņām, statūtu pārreģistrēšanu, kā arī biedrību pilnsapulču ziņojumiem par to likvidāciju. Nodaļas sastādītas pēc personālijām, pagastiem un pilsētām alfabētiskā kārtībā ar oficiāla izdevuma tiesībām, kopā ap 45000 biedrību un to nodaļu, kā ieskats Latvijas telpā mitušo tautu dzīvē un veido datu banku par Latvijas kultūru un kalpo kā palīglīdzeklis zinātniski pētnieciskajām darbam. Vairāk lasīt http://biographien.lv/index.html 

Video klipi par Kursīšu pagastu (notikumi, vide, …) – ŠEIT
Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izveidotais youtube.com kanāls, kurā pieejami dažādi video klipi par notikumiem pagastā, skolā, bibliotēkā, kultūrā, sportā….. Video klipus veido bibliotēkas vadītājs, skolotāji un citi interesenti.