Pie. Jūl 23rd, 2021

Elektroniskie resursi

ELEKTRONISKIE KATALOGI
Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku kopkatalogs

Saldus un Brocēnu novadu bibliotēku kopkatalogs – bibliogrāfiskās informācijas datubāze par dokumentiem, kas pieejami visās abu novadu publiskajās bibliotēkās. Šajā katalogā iespējams atrast informāciju par visu Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā esošo krājumu.
E-kopkatalogā ievadīti visi izdevumi, kas novadu bibliotēkās saņemti pēc 1997.gada, kā arī liela daļa no iepriekšējo gadu izdevumiem.
Kopkatalogā izmantojamas divas datubāzes:
„Elektroniskais katalogs” – iespieddarbi un audiovizuālie izdevumi CD un DVD formātā;
„Novadpētniecība” – analītika no laikraksta „Saldus Zeme” kopš 2000.gada, analītiski izraksti no citiem izdevumiem, informācija par monogrāfijām un cita veida izdevumiem ar novadpētniecisku saturu. 
Kurzemes virtuālais kopkatalogs
Kurzemes virtuālais kopkatalogs – informācijas meklēšana Kurzemes bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzēs. Kopkatalogs nodrošina informāciju par Ventspils, Kuldīgas, Liepājas, Talsu un Saldus publisko bibliotēku krājumiem un novadpētniecības datu bāzēm, kā arī Liepājas Universitātes bibliotēkas krājumu.
LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS KATALOGI
Grāmatas – Latvijā izdoto grāmatu apraksti, sākot no 1525.gada. No 2006.gada pieejama informācija no izdevējiem par sagatavošanā esošajām grāmatām. No 2009.gada jūlija izdotajām grāmatām ir iespēja skatīt grāmatas vāka attēlu un grāmatas saturu.
Turpinājumizdevumi – Latvijā izdoto laikrakstu, žurnālu, biļetenu, rakstu krājumu, gadagrāmatu apraksti, sākot no 2000.gada.
Kartes – Latvijā izdoto kartogrāfisko izdevumu apraksti, sākot no 1791.gada.
Notis – Latvijā izdoto nošu izdevumu apraksti, sākot no 1828.gada.
Videoieraksti – Latvijā izdoto videoierakstu apraksti, sākot no 1954.gada.
Skaņu ieraksti – Latvijā izdoto skaņu ierakstu apraksti, sākot no 1934.gada.
Attēlizdevumi – Latvijā izdoto attēlizdevumu apraksti, sākot no 1830.gada.
Sīkiespieddarbi – Latvijā izdoto sīkiespieddarbu apraksti, sākot no 1784.gada.
E-resursi – Latvijā izdoto elektronisko grāmatu apraksti.
Raksti periodikā – raksti no Latvijā izdotiem turpinājumizdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem, zinātnisko rakstu krājumiem), sākot no 1951.gada. Ar 2005.gada maiju ir iespēja no datubāzes pieslēgties Latvijas laikrakstu rakstu pilnajiem tekstiem, izmantojot Lursoft laikrakstu bibliotēku (pakalpojums pieejams bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem). Pieejama informācija par turpinājumizdevumu rakstiem arī no 1917., 1918., 1919., 1926., 1937., 1938., 1943., 1944.g.
Letika -grāmatas līdz 2012.g. – ārpus Latvijas izdoto grāmatu par Latviju un latviešiem apraksti no 1940.gada.
Letika-analītika – raksti par Latviju un latviešiem no ārpus Latvijas izdotiem turpinājumizdevumiem, sākot ar 1980.gadu (laikraksta “Laiks” ieraksti no 1949.gada).
DATUBĀZES