Piektdiena,  20. septembris,  2019
 
Vārda dienas:   Ginters, Guntra, Marianna
KURSĪŠU PAGASTS Saldus novads
   

  Mainās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Kursīšu pagastā

  29. novembris 2018, 17:32 2018 drukāt
  No 2019.gada 1.janvāra ūdenssaimniecības pakalpojumus Saldus novada Kursīšu pagastā sniegs SIA “Saldus komunālserviss”.
  Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde paziņo, ka, pamatojoties uz Saldus novada domes lēmumu, ar šā gada 31.decembri izbeidz  sniegt pakalpojumu dzeramā ūdens piegādē un kanalizācijas ūdeņu savākšanā Jūsu īpašumam.  Līdz ar to tiek  izbeigts starp mums noslēgtais līgums par iepriekšminēto pakalpojumu saņemšanu.
  Paldies par līdzšinējo sadarbību! Aicinām maksājumus par ūdens un kanalizācijas patēriņu līdz 31.12.2018. veikt  Kursīšu pagasta pārvaldes kasē  vai ieskaitīt Kursīšu pagasta pārvaldes kontā.
  Ja rodas jautājumi par pakalpojumu sniedzēju maiņu, droši zvaniet vai rakstiet mums.
  Kursīšu  pagasta pārvaldes vadītājs
  Viktors Drukovskis
  Tel.26462407, 

   
   
  SIA “Saldus komunālserviss” paziņo, ka ar Saldus novada pašvaldību ir noslēgts līgums Nr.315 no 17.04.2018. par sabiedrisko  ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Saldus novada pagastos.  Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu Kursīšu pagasta teritorijā  (dzeramā ūdens piegādi  un notekūdeņu novadīšana, attīrīšana ) uzsāksim ar 2019.gada 1.janvāri.
  Pakalpojumu Kursīšu pagastā sniegsim pa Saldus novada domes apstiprinātām pakalpojuma maksām  , kuras ir tādas pašas kā iekasētās Kursīšu  pagasta pārvaldē:
  Kursīšos
  • Dzeramā ūdens piegāde 0.69 euro/m3 bez PVN (0,83 euro/m3 ar  PVN),
  • Kanalizācijas izmaksas 0,71 euro/m3 bez PVN (0,86 euro/m3 ar PVN).
  Sagatavošanās periodā:
  1. Slēgsim līgumus ar pakalpojuma lietotājiem (daudzdzīvokļu mājās slēgsim tikai vienu līgumu – ar mājas pilnvaroto personu vai biedrību),
  2. Uzstādīsim ūdens skaitītājus uz ūdensvada ievada tiem lietotājiem kuriem nav ūdens skaitītāji ,
  3. Apsekosim un iepazīsimies ar ūdensvada un kanalizācijas trasēm, būvēm un iekārtām.
  4. Apsekosim visus uzstādītos ūdens skaitītājus šā gada decembra nogalē vai 2019. gada janvāra sākumā, lai uzņemtu rādījumus ar kādiem pārņemam pakalpojuma sniegšanu.
  Lūgums visiem dzeramā ūdens un kanalizācijas lietotājiem aizpildīt SIA “Saldus komunālserviss” iesnieguma veidlapu, atdodot to mūsu darbiniekiem, kuri veiks skaitītāja uzstādīšanu/ nomaiņu, atstājot to Kursīšu pagasta pārvaldes kasē, SIA “Saldus komunālservis” abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū vai atsūtot uz e-pastu  nofotogrāfētā vai ieskanētā veidā, lai raitāk ritētu līgumu slēgšana.
  Līgumu slēgšana notiks no 01.12.2018. līdz 31.12.2018. darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 abonentu daļā Mazā ielā 6, Saldū, kontakttelefoni 27088306,  63807453 un
   Kursīšu pagasta pārvaldes telpās 18.12.2018. no plkst. 14.00 - 17.00 un 19.12.2018. no plkst.9.00 – 12.00 .
  Ierodoties uz līgumu slēgšanu ņemt līdzi īpašuma piederības apliecinošu dokumentu, personu apliecinošu dokumentu,  pilnvaru par tiesībām parakstīt dokumentus, ja tos slēgs cita persona.
  Pakalpojuma lietotājiem, kuri nebūs noslēguši līgumu ar SIA “Saldus komunālserviss”, var netikt uzsākta ūdens padeve ar 01.01.2019. līdz brīdim, kad tiks noslēgts pakalpojuma līgums.
  Jautājumu gadījumā zvanīt  Pēterim Dubram, tel.29713718.
   
  Cerot uz veiksmīgu sadarbību SIA “Saldus komunālserviss” 
  valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms  
  Septembris 2019 >
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES
  INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDE

  Kalna iela 2, Kursīšu pagasts
  Saldus novads
  LV-3890
  tālr./fakss 63846745
  e-pasts: