Svētdiena,  17. novembris,  2019
 
Vārda dienas:   Hugo, Uga, Uģis
KURSĪŠU PAGASTS Saldus novads
   

  LBB Erasmus+ projekts “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana”

  23. marts 2019, 12:44 2019 drukāt
  No 2019. gada 2. līdz 8. martam astoņi Latvijas bibliotekāri no visiem Latvijas novadiem piedalījās mācībās Spānijā, Alkala de Enaresas pilsētā. Mācībās piedalījās ari Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs, LBB biedrs Mārtiņš Lagzdons.
  Projekta nepieciešamība
  Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) jau pirms pāris gadiem veica plašu Latvijas bibliotekāru aptauju, lai uzzinātu viņu vēlmes veiksmīgākam un motivējošam darbam. Pārliecinoši lielākā daļa respondentu izteica nepieciešamību pēc profesionālās pilnveides, regulārām mācībām, jauno tehnoloģiju izmantošanas pieaugušo izglītošanas procesā. Izglītots un motivēts bibliotekārs bibliotēkas lietotājiem spēs sniegt atbalstu un organizēt efektīvas mācības. Eiropas dimensijas integrēšana pieaugušo izglītības projektos ir ļoti svarīgs motivācijas veids. LBB, īstenojot šo pieaugušo izglītotāju profesionālās pilnveides projektu, cer veicināt Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju sadarbību un attīstīt jaunus projektus. Erasmus+ aktivitāte KA1 piedāvā doties uz ārvalstīm, lai tur mācītos kursos un dalītos pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem.
  Projekta dalībnieki
  LBB projekta “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana” darbības laiks ir no 2018. gada 1. jūnija līdz 2019. gada 31. maijam. Projekta dalībniekiem tiešajā darbā ir saskare ar pieaugušo izglītības aktivitāšu organizēšanu. Dalībai šajā projektā izvēlēti aktīvāki bibliotekāri-pieaugušo izglītotāji: Mārtiņš Lagzdons, Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs, Itija Vespere, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste, Lana Augule, Dobeles novada centrālās bibliotēkas direktore, Viktorija Agafonova, Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre, Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre/metodiķe, Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas direktore, Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore, Zane Linde, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas juridiskā konsultante.
  Apmācību kursi Spānijā
  Kursus organizēja “Cervantes Training” (Spānija, Alkala de Enaresa) kuram ir gandrīz 20 gadu pieredze, piedāvājot mācības izglītotājiem, atbalstot un attīstot Eiropas dimensiju izglītībā. Kursu “Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” (“Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju apguve, izmantojot uz sadarbību un projektiem orientētu mācīšanu un mācīšanos”) vada profesionāli un starptautiski augstu novērtēti pasniedzēji. LBB projekta dalībnieku mācību programmu vadīja divi pasniedzēji: Hosē Garsija un Melinda Dūlija. Mācību kursa pirmā diena tika veltīta grupu un sadarbības metožu izmantošanai mācību procesā. Dalībnieki tika sadalīti grupās, tika uzdoti uzdevumi, bija jādalās pieredzē, analizējām problēmas, kuras parādījās pildot uzdevumu. Kursu otrā un trešā diena tika veltīta dažādu interaktīvu rīku apguvei, kurus var izmantot izglītojošā darbā (individuāli un grupām), veidojām savus piemērus un pildījām pasniedzēja sagatavotos. Ceturtajā dienā tika runāts par eTwinning un Erasmus+ KA2 projektu izstrādi, sadarbības veidošanu to ietvaros.  Piektajā dienā notika projektu prezentācijas un sertifikātu izsniegšana.
  Turklāt “Cervantes Training” līdztekus kursu programmai piedāvāja arī kulturāli izglītojošu programmu un dažādas ārpus nodarbību aktivitātes, kas veicināja kontaktu veidošanos starp kursu dalībniekiem un starpkultūru dialogu. Interesants pārdzīvojums bibliotekāriem bija pasaulē pirmā modernā romāna un viena no nozīmīgākajiem darbiem literatūras vēsturē “Dons Kihots” autora Migela de Servantesa dzimtās mājas apmeklējums. Kursu organizācija daudz uzmanības velta tieši teorētisko zināšanu izmantošanai praksē, kas ir ļoti lietderīgi, profesionāli pilnveidojot pieaugušo izglītotājus. Mācības notika angļu valodā.  “Cervantes Training” kursu “Innovative skills in ITC through collaborative and project-based teaching and learning” dalībnieki saņēma nepieciešamo atbalstu, jaunas idejas un apguva jaunas apmācību metodes veiksmīgai turpmākā darba organizēšanai, papildinot jau esošās praktiskās iemaņas IKT rīku izmantošanā tiešsaistes un tālmācības nodarbību organizēšanā.
  Ieguvumi projektā
  Projekts deva iespēju saliedēt dalībniekus un izveidot spēcīgu pieaugušo izglītotāju komandu visas valsts mērogā, pārstāvot Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali un Rīgu. Tā kā viena no mācību mobilitātes piedāvātajām tēmām ir starptautisku projektu apguve un iedvesmošana to realizācijai, LBB vēlas nākotnē attīstīt spēcīgu pieaugušo izglītotāju tīklu visā valstī, motivējot pieaugušo izglītotājus darboties gan vietējā, reģionālā, nacionālā, gan arī starptautiskā līmenī.
  Ļoti svarīga bija arī pieredzes apmaiņa ar mācību mobilitātes dalībniekiem no citām valstīm, starpkultūru dialoga stiprināšana un jaunu kontaktu nodibināšana. Kopā ar Latvijas bibliotekāriem šajā mācību mobilitātē piedalījās izglītotāji no Portugāles, Serbijas, Rumānijas, Grieķijas un Somijas.
  Projekta publicitātei un Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju pieredzes apmaiņai izveidota lapa sociālajā vietnē “Facebook” – “Latvijas bibliotekāri-pieaugušo izglītotāji”, kurai var pievienoties ikviens interesents.
  Ārpus mācībām un projekta
  Latvijas grupas dalībnieki apmeklēja Alcala de Henares publisko un universitātes bibliotēku. Tās darbinieki laipni iepazīstināja ar savu darbu. Pabijām Spānijas Nacionālajā bibliotēkā Madridē, kur aplūkojām Leonardo da Vinči veltīto izstādi. Kultūrizglītojošā programmā tika iekļauts Prado mākslas muzejs Madridē ar pasaules slaveno mākslinieku gleznu kolekciju. Protams pastaigas un pilsētu iepazīšana (Toledo, Madride, Guadalahara, Alkala de Enaresa).
  FOTOGALERIJA
   
  Ziņu sagatavoja:
  Daina Girvaite, projekta koordinatore, LBB valdes locekle
  Mārtiņš Lagzdons, Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
  < Novembris 2019
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES
  INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDE

  Kalna iela 2, Kursīšu pagasts
  Saldus novads
  LV-3890
  tālr./fakss 63846745
  e-pasts: